SURODORANT

  • Geniş spektrli  antimikrob  təsirinə malikdir.
  • Uzunmüddətli küknar  ətri.
  • Məhlul püskürtmə üsulu ilə istifadə edilir.

Məhlulun hazırlanması və qatılığı:

  • 100 ml + 10 lt su = 1 %
  • Təmas müddəti: 5-20 dəqiqə.
  • 1 lt konsentrat = 101 lt hazır məhlul.
Ətraflı məlumat
https://i2.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Surodorant-1.jpg?resize=350%2C450

Scroll to Top