+994 12 434 65 95 medisis@medisis.az

Səthlərin - döşəmə, divar, tibbi avadanlıqların təmizlənməsi və dezinfeksiyası

SURFANİOS Premium

Səthlərin – döşəmə,  divar,  tibbi  avadanlıqların təmizlənməsi  və  dezinfeksiyası.

https://i2.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Surfanios-Premium.png?resize=300%2C200

Məhlulun hazırlanması və qatılığı:

20 ml + 8 lt su = 0,25%

Təmas müddəti: 5-15 dəqiqə

Hazır məhlulun stabilliyi: 14 sutka

1 lt konsentrat =  400 lt hazır məhlul

1 lt hazır məhlulun qiyməti:  5 qəp.

 • Bakteriyaları, vərəm törədicilərini   virusları və  göbələkləri 100 % məhv edir.                                
 • Tərkibində aldehid, xlor, fenol və fosfat yoxdur. 
 • Orqanizm və  ətraf mühit  üçün  təhlükəsizdir.
 • Materiallara təsir  etmir, korroziv deyil.
Ətraflı məlumat


Səthlərin sürətli dezinfeksiyası

ANIOSPRAY QUICK

https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Aniospray-Quick.png?resize=300%2C200

İstifadəyə  hazır  məhluldur.

Təmas müddəti: 30 saniyə

 • Sprey başlığı  ilə  istifadəsi  rahatdır.
 • Geniş spektrli  antimikrob  təsirinə malikdir.
 • Tərkibində aldehid yoxdur.
 • İstifadədən sonra səthlərdə  iz və ləkə buraxmır.
Ətraflı məlumat

SURFA  'SAFE

https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Surfa-Safe.png?resize=300%2C200

İstifadəyə  hazır  məhluldur.

Təmas müddəti:  2 dəqiqə

 • Tərkibində spirt və ətir yoxdur.
 • Köpüklü olduğuna görə qənaətlidir.
 • Geniş spektrli  antimikrob  təsirinə malikdir.
 • Təhlükəsiz: qida sektorunda istifadə edilə bilər.
Ətraflı məlumat


Scroll to Top