ANIOS PCD MAXI

  • Qida və yeyinti sənayesində istifadə olunan avadanlıqların, ləvazimatların və cihazların hərəkətli hissələrinin təmizlənməsi və dezinfeksiyasi.
  • pH neytraldır.
  • Korroziya törətmir.

Məhlulun hazırlanması və qatılığı:

  • 100 ml + 10 lt su = 1 %
  • Təmas  müddəti: 5-10 dəqiqə.
  • Hazır  məhlulun  stabilliyi: 1 sutka.
  • 1 lt konsentrat = 100 lt hazır məhlul.
Ətraflı məlumat
https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Anios-PCD-Maxi.jpg?resize=350%2C450

Scroll to Top