Sterilizasiyaönü / yekun təmizlənmə və dezinfeksiya

ANIOSYME DD1

  • Tərkibində amilaza, lipaza proteaza fermenti var.
  • Ən həssas materiallara uyğundur. 
  • pH neytraldır. Korroziya törətmir.
  • Tərkibində aldehid, xlor yoxdur (oksidləşdirmir).

Məhlulun  hazırlanması  və  qatılığı:

  • 25 ml + 5 lt su = 0,5%
  • Təmas müddəti: 5 dəqiqə
  • Hazır məhlulun stabiliyi: 3 sutka
  • 1 lt konsentrat = 200 lt hazır məhlul
Ətraflı məlumat
https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Aniosym-DD1.jpg?resize=350%2C450

ANIOSYME XL3

  • Unikal innovasion formul.
  • Tərkibində proteaza, amilaza, mannanaza fermentləri var.
  • Ən həssas materiallara  uyğundur.
  • pH neytraldır. Korroziya törətmir.
  • Tərkibində aldehid, xlor yoxdur (oksidləşdirmir).

Məhlulun  hazırlanması  və  qatılığı:

  • 25 ml + 5 lt su
  • İşçi  məhlulun qatılığı: 0,5%
  • Təmas müddəti:  5 dəqiqə
  • İşçi məhlulun yararlılıq müddəti:  7 sutka
Ətraflı məlumat
https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/ANİOSYME-XL3.jpg?resize=350%2C450

ANIOSYME SYNERGY 5

  • Tərkibində 5  ferment var.
  • Əl üsulu və avtomatik makina vasitəsilə istifadə edilə biər.
  • Ən həssas materiallara  uyğundur.
  • pH neytraldır. Korroziya törətmir.
  • Tərkibində aldehid, xlor yoxdur (oksidləşdirmir).

Məhlulun  hazırlanması  və  qatılığı:

  • 2,5 ml-dən 25 ml-dək + 5 lt su
  • İşçi  məhlulun qatılığı: 0,05% - 0,5%
  • Təmas müddəti:  1 dəqiqə
  • İşçi məhlulun yararlılıq müddəti:  3 sutka
Ətraflı məlumat
https://i2.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Aniosyme-synergy-5-1.jpg?resize=350%2C450

HEXANIOS G+R

  • Hər növ tibbi  alət  və materiallara  uyğundur.
  • pH neytraldır.
  • Korroziya törətmir.
  • +70°C-dək fiziki-kimyəvi sabitliyini saxlayır.
  • USM-də istifadə  oluna bilər.

Məhlulun  hazırlanması  və  qatılığı:

  • 25 ml + 5 lt su = 0,5%
  • Təmas müddəti:  15 dəqiqə
  • Hazır məhlulun stabiliyi:  14 sutka
  • 1 lt konsentrat =  200 lt hazır məhlul
Ətraflı məlumat
https://i2.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Hexanios-GR.jpg?resize=350%2C450

SEPTANIOS MD

  • Hər növ  tibbi  alət  və materiallara  uyğundur.
  • pH neytraldır.
  • Korroziya törətmir.
  • Kimyəvi  yağları  asanlıqla  parçalayır.

Məhlulun  hazırlanması  və  qatılığı:

  • 25 ml + 5 lt su = 0,5%
  • Təmas müddəti: 15 dəqiqə
  • Hazır məhlulun stabiliyi: 14 sutka
  • 1 lt konsentrat = 200 lt hazır məhlul
Ətraflı məlumat
https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Septanios-MD.jpg?resize=350%2C450

Ləkələrin,  izlərin,  çöküntülərin  təmizlənməsi

ANIOS R444

  • Alətlər  işçi  məhlulun  içərisinə  yerləşdirilir.
  • Hər  30  dəqiqədən  bir  vizual  nəzarət  aparılır.          
  • Zərurət  olduqda  fırçadan  istifadə  olunur.
  • Alətlər  sonda  yaxalanır  və  qurulanır.

Məhlulun hazırlanması:

  • 40 ml-dən 400 ml-dək + 8 lt su
  • İşçi  məhlulun qatılığı: 0,5% - 5%
  • Təmas müddəti:  2 dəq.-dən 2 saatadək
Ətraflı məlumat
https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Anios-R444.jpg?resize=350%2C450

Yüksək  səviyyəli  dezinfeksiya  və  soyuq  sterilizasiya

ANIOXYDE 1000

  • Tərkibində aldehid, asetil turşusu yoxdur.
  • Bütün mikrobları, o cümlədən sporları məhv edir.                                
  • pH neytraldır, tərkibində antikorroziv maddələr var.
  • Məhlul test  stripləri  ilə  kontrol  edilə  bilır.

Məhlulun hazırlanması:

  • Hazırlanması:  aktivator + 5 lt bidon
  • Təmas müddəti:  5 dəqiqə
  • Hazır məhlulun stabilliyi:  21 sutka
Ətraflı məlumat
https://i1.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Anioxide-1000.jpg?resize=350%2C450

ANIOSEPT ACTIV

  • İkili istifadə: təmizlik, ön dezinfeksiya + yüksək   səviyyəli  dezinfeksiya  və  soyuq  sterilizasiya.
  • Bütün mikrobları, o cümlədən sporları məhv edir.
  • Məhlul test  stripləri  ilə  kontrol  edilə  bilır.

Məhlulun hazırlanması:

  • 1 qaşıq (25 qram) + 5 lt su = 0,5%
  • 2 qaşıq (50 qram) + 5 lt su = 1 %
  • 4 qaşıq (100 qram) + 5 lt su = 2 %
  • Təmas müddəti: 15 dəqiqə
  • Hazır məhlulun stabiliyi: 1 sutka
Ətraflı məlumat
https://i0.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Aniosept-Activ-1.jpg?resize=350%2C450

STERANIOS 20%

  • Əl  və  avtomatik  makinalarda istifadə edilir. 
  • Bütün  mikrobları, o cümlədən sporları məhv edir.

Məhlulun  hazırlanması:

  • 0,5 litr + 4,5  litr su   
  • İşçi  məhlulun  qatılığı: 2% 
  • Təmas müddəti:  YSD – 10 dəq., sterilizasiya – 1 saat.
  • İşçi məhlulun stabiliyi: 30 sutka.
Ətraflı məlumat
https://i1.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Steranios.jpg?resize=350%2C450

OPASTER

  • Əl  və  avtomatik  makinalarda istifadə edilir. 
  • Bütün  mikrobları, o cümlədən sporları məhv edir.  

Məhlulun  hazırlanması:

  • İstifadəyə hazırdır.
  • Təmas müddəti: YSD – 5 dəq., sterilizasiya – 30 saat.
  • İşçi məhlulun stabiliyi: 14 sutka.
Ətraflı məlumat
https://i1.wp.com/www.medisis.az/wp-content/uploads/2016/12/Opaster-1.jpg?resize=350%2C450

Scroll to Top